Skip to content

Mindfulness

MBSR Sweden

Originalprogrammet från CFM USA

Kursstart 15/3-2022

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Boka tid

Nästa Kursstart: MBSR Online 15/3-2022. Vi ses varje Online varje Tisdag 18:00-20:15 i 8 veckor, och har en tyst heldagsretreat tillsammans live eller online. 

Vill du få redskap för ökat välbefinnande? Veta mer om hur du kan hantera livets upp och nergångar mer medvetet och systematiskt och utveckla dina inre resurser för att leva mer efter dina värderingar? 

– Då kan Mindfulnessprogrammet MBSR vara något för dig!

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) är ett fastställt program med nio träffar utspridda under 8 veckors tid. Programmet innehåller systematisk träning med meditationer, kroppsscanning och enkel yoga. Varje vecka ses vi online via zoom videomöten, nya hemövningar delas ut veckovis.

Varje vecka behandlar vi olika teman så du får kartlägga din egen stressituation och tillsammans hittar vi verktyg för stresshantering. Övningarna bygger på upplevelsebaserad inlärning som är noga utprövad för att följa och stödja individens inre process. Övningarna bygger på stressmedicinsk forskning, där empowerment, dvs deltagarens egen förmåga stöds. Grunden i alla övningar är att rikta sin uppmärksamhet med avsikt, i nuet utan värderingar. Mindfulness är egentligen ett sätt att leva och inte en metod, så programmet kan ses som en skola för att lära sig ett nytt förhållningssätt till livets utmaningar.

Innehåll I MBSR Kursen

* Mindfulnessträning, stresshantering, kartläggning av stressorer

* Övningar: kroppsskanning, lugn yoga, meditationer

* Tema teori varje vecka

* Tystretreat heldag

* Hemövningar (daglig hemträning 45-60 min)

Du får tillgång till material veckovis kopplat till veckans tema, du får också tillgång till inspelade ljudfiler som du sedan får utnyttja även efter kursen.

Innehåller ca 25 tim lärarledd utbildning. Om du vill finns även möjlighet att boka till enskilda samtal (mindfulness coachning) i samband med kursen.

Boka tid

 
“Vi arbetar för att erbjuda mindfulnessutbildningar med högsta standard. Där upplevelsebaserad inlärning är central för att stärka varje individ”.

 

Så säger tidigare deltagare:

“Alla borde ta chansen att göra något liknande, att lära sig hantera stress, oro men också bara vara”

“Jag har fått med mig insikter och verktyg som i sig är så enkla att jag kan använda dem hela tiden”

“Jag har blivit snällare mot mig själv, jag accepterar mer och ser nuet och försöker även att uppleva det”

“Jag upplevde kontinuiteten, att ses en gång i veckan som mycket positivt och att få dagliga övningar att träna på hemma”

“Jag har fått med mig ett större lugn, ökad medvetenhet och förståelse för mig själv”


Denna kurs tillgodoräknas som steg 1 i MBSR-lärarutbildningen och ger dig behörighet att söka MBSR-practicum, steg 2 i den professionella lärarutbildningen, MBSR via Center for mindfulness Sverige och USA.
Vi erbjuder även enskild Mindfulness Coaching via Zoom eller telefon. Vi utgår från dina drömmar, önskningar och stressorer, tillsammans gör vi gemensamt upp en mindfulness plan för dig. Vi  jobbar med en Mindfull workbook, praktiska övningar, meditationer & coachande samtal.
Boka enskild Mindfulness Coaching här!
meditation group 2

Är det en kurs för dig?

Programmet vänder sig till dig som vill förändra något i ditt liv. Eller till dig som upplever fysisk eller psykisk stress som en del av ditt liv, det kan vara arbetslivet i eller familjelivet. Ett syfte med programmet är att ta ansvar för det liv som vi lever, att stärka individer att optimera sin hälsa i vårt högteknologiska samhälle. Det kan få oss att hantera utmaningar i livet såsom medicinska och psykologiska problem samt livsstress på ett gynnsammare sätt.

Programmets ursprung

Programmet kommer från USA, CFM (Center for mindfulness), det grundades 1979 av Dr Jon Kabat-Zinn. CFM är en forskningsinstituton kopplad till University of Massachusetts där många studier kring programmet pågår. Det är det mest etablerade mindfulnessprogrammet i världen och är välbeforskat.

Fördelar och effekter av programmet

Studierna visar på en mängd fördelar avseende många psykologiska och fysiska åkommor. Såsom nedstämdhet, depression, utmattningssyndrom och ångetsproblematik, i England rekommenderar Socialstyrelsen programmet som förstabehandling vid återfall av depression.

Fina resultat har också setts vid smärtproblematik, till exempel ryggsmärta, ledsmärta, huvudvärk, fibromyalgi samt sömnsvårigheter.

Studier visar också att programmet kan hjälpa personer att hantera symtom från kroniska sjukdomar på ett nytt sätt såsom cancersjukdomar, diabetes och hudsjukdomar. Samt minskad upplevd stress, ökat immunförsvar och snabbare återhämtning vid kriser i livet. 

MINDFULNESSKURS online-MBSR

MBSR för företag

Det finns forskning som tyder på att mindfulness kan vara användbart på arbetsplatser. Vinster som man har sett hos anställda som genomgått programmet är bland annat lägre risk för burnout, stresssymtom och depression. Förmågan att hantera stressiga situationer förbättras, prestationsförmågan kan höjas och sjukfrånvaron minska. Kurserna hålls i första hand online alternativt i vår lokal i Eskilstuna eller på er arbetsplats.

Praktisk information – Du väljer om du vill gå Online eller Live

Omfattning: 8 grupptillfällen live eller online, en gång i veckan ca 2,5 timmar, plus en heldag i tystnad, (Totalt ca 25 timmar lärarledd undervisning).

Innehåll: Varje lektion består av blandade övningar såsom mjuk hatha-yoga, kroppsscanning och meditationer (sittande, liggande, stående och gående). Övningarna är okomplicerade och kan utföras av alla, rörelsesvårigheter andra kroppsliga begränsningar utgör inget hinder. Programmet består även av hemövningar och reflektioner i grupp som behandlar olika fokusområden.

Antal deltagare: 6-16 personer.

Datum: 15/3, 22/3, 29/3, 5/4, 19/4, 26/4, 3/5, 10/5 samt en tyst heldagsretreat 24/4 9:00-15:00.

Introduktion (Gratis): 1/3 18:00-19:30 online

Investering: 3900:- inkl moms (för företag tillkommer momsen). (Ord: 4900:-)

Rabatter: Du som gått MBSR kursen tidigare erhåller 50% rabatt.  Studenter, långtidssjukskrivna, pensionärer, arbetslösa och FaR erhåller 10% rabatterat pris.

Programmet kräver att deltagarna är motiverade, då man förväntas genomföra dagliga hemuppgifter som tar ca 45–60 min. 

Kursmaterial: ingår i kursen. Nedladdningsbara guidade meditationer ingår för alla 8 veckor. Du får även material som går att använda efter kursens slut.

Kursansvarig: Camilla Strandmark, MBSR lärare, Mindfulness coach och spec. sjuksköterska. Medlem i MBTA Sweden.

Boka enskild Mindfulness Coaching här!

Anmälan: via boka direkt

Boka tid

Kontakt:  Camilla på tel: 0735047622 eller info@mbsrsweden.se

 

MEDLEM I

MBTASweden

Kontakt

Använd formuläret nedan om du vill göra en intresseanmälan (ej bindande) eller om du har frågor eller funderingar, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Ditt namn *
Din e-postadress *
Ärende *
Meddelande *