Om oss

Vår målsättning är att sprida hälsa på ett effektivt, professionellt och tryggt sätt. Vi ser på människan utifrån ett helhetsperspektiv, som består av olika delar som vi kan påverka. 

JUN_17_2018_011_small squareCamilla Strandmark, leg specialistsjuksköterska, MBSR lärare (enligt CFM), Medicinsk Akupunktör och certifierad Yoga lärare enligt yoga Alliance är grundare av Ujjayi (ujjayi.se, mbsrsweden.se. och medicinskakupunktur.se).

Camilla har många års erfarenhet, hon är vidareutbildad distriktssköterska samt inom intensivvård, anestesi och ambulanssjukvård. Hon är utbildad MBSR lärare (Steg 3 ATT) under ledning av Dr Camilla Sköld, CFMS som är direkt kopplade till Dr Jon Kabat Zinn CFM Massachusetts USA. Camilla är också utbildad  Medicinsk Akupunktör vid Karolinska Institutet.  Hon är utbildad yogalärare med inriktning på vinyasa yoga (yoga Alliance certifierad) i Kapstaden, Sydafrika. Specialutbildad Gravidyogalärare (IDUN).
Camilla har utövat meditation, yoga och mindfulnessträning under många års tid. Hon är en canceröverlevare som nu engagerar sig för andra i liknande situation bland annat som stödperson åt cancerrehabfonden.


Fortlöpande genomgår hon vidareutbildningar i syfte att upprätthålla och ständigt höja sin kompetensnivå.

GRUNDTANKAR

Våra grundtankar är att varje människa har kraft att påverka sin egen hälsa. Att finna den inre balansen är avgörande för varje människas upplevelse av hälsa. Vi på Ujjayi innehar unika kunskaper att hjälpa dig finna din inre hälsa. Vi ser på människan som en helhet med många påverkbara delar.

SMAS

Kontakt