Mindfulness & Yoga för skolan & förskolan

 

”Våra barn är det viktigaste av allt. Vi på Ujjayi vill bidra till ökad hälsa till barnen; genom mindfulness & yoga som är anpassad till barn och skolmiljö”

Mindfulness och Yoga kan ha en fantastisk effekt i på barn genom att bland annat hjälpa till att öka koncentrationsförmågan, inlärningsförmågan, målmedvetenheten, den fysiska kapaciteten, ge bättre självkänsla samt minska stress och oro. Barnen blir ofta lugnare, gladare och nöjdare.

Studier har visat att meditation kan vara mycket effektfullt för alla skolbarn, men framförallt till barn med koncentrationssvårigheter; impulskontroll och koncentration kan förbättras. Skolbarn har ett stort behov av återhämtning och reflektion eftersom deras hjärnor utvecklas i en rasande takt. Några av de positiva effekter man sett att skolbarn kan få av regelbunden Mindfulness är:

 • förbättrad sömn
 • bättre återhämtning
 • minskad stress
 • ökad självkänsla och självmedkänsla
 • ökad koncentrationsförmåga
 • förbättrade relationer.
barnyoga jpg


 • Mindfulness i skolan bygger på MBSR programmet
  • 8-30 barn i gruppen
  • 8 tillfällen under 8 veckor
  • 40-90 min/tillfälle
  • Innehåll:
   • Meditationsövningar 
   • Yoga
   • Kroppsscanning
   • Hemövningar med fokuserad uppmärksamhet, närvaro i ögonblicket, val till respons för vardagliga händelser.
 • Yoga för skolbarn, speciellt anpassad yoga för skolbarn 
   • I skolan: Vi kommer till skolan och ger yoga på plats för skolbarnen efter överenskommelse. Maila för mer info: info@ujjayi.se
   • På yogastudion: Barnyoga för barn 8-12 år – start 24/8-2019

 

Kontakt